NLP Trainer

Trener

Tatjana Vojtehovski

NLP Master Trainer, IN

Međunarodno sertifikovani trenerski program koji omogućava maksimalno unapređenje liderskih i prezentacionih sposobnosti, kao i kreiranje i organizovanje sopstvenih NLP treninga.

Bilo da želite da se ostvarite kao NLP Trener i kreirate sopstvene NLP treninge, ili da naučite veštine i alate koji dovode do izuzetnog uspeha u korporativnim karijerama, ovaj trening je za vas.

Edukacija NLP Trainer je poslednja u nizu NLP edukacija na PCI Institutu, dok je uslov za njeno pohađanje završen NLP Master trening na našem ili drugim NLP institutima koji izdaju odgovarajuće sertifikate.

Tokom edukacije usavršićete svoje prezentacione i motivacione veštine, dobiti znanje kako da inspirišete i pokrenete druge na uspeh, a sve to u skladu sa NLP metodama i tehnikama koje ste usvajali tokom Basic, Practitioner i Master treninga.

Teme koje se obrađuju na treningu imaju za cilj postizanje izvrsnosti u svim životnim oblastima i pristupanja svojim maksimalnim resursima.

 • Fotorobot idealnog trenera
 • Važni postulati za trenera
 • Stvaranje identiteta trenera
 • Lični stil trenera
 • Identitet polaznika
 • Kategorije polaznika
 • Četiri standardna gledišta učenja
 • Svesno i nesvesno učenje
 • Induktivno i deduktivno učenja
 • Kreiranje ubrzanog učenja
 • Kolbov način učenja
 • Kriva promene
 • Stubovi procesa učenja
 • Trenerski feedback
 • Rad sa grupama
 • Dinamika u upravljanje energijom grupe
 • Usklađenost trenera sa grupom
 • Nežne intervencije u radu sa grupama
 • Sprečavanje nastanka problema u grupama
 • Identifikovanje neformalnih vođa u grupi
 • Stanje trenera
 • Samoprocena komunikacijskih veština
 • Sredstva za izražavanje
 • Test preferencije komunikacionih sistema
 • Neverbalni obrasci komunikacije
 • Promena glasa
 • Ritam i pauza u službi smirivanja grupe
 • Poboljšanje resursa za javni nastup
 • Prostorna sidra i sidrenje u toku izlaganja
 • Sidrenje polaznika
 • Pažnja polaznika na treningu
 • Priprema treninga
 • Način kreiranja pisanog materijala
 • Okvir treninga
 • Dizajn treninga
 • Ključni elementi za dizajn
 • Grinderov format prezentacije
 • Dizajniranje NLP vežbi
 • Ishod NLP vežbi
 • Vođenje kroz vežbu
 • Prilagođavanje vežbi individualnom radu
 • Kreiranje okvira za vežbe
 • Određivanje veličine grupe za vežbe
 • Odgovori na pitanja tokom upotrebe tehnika
 • Prelazak između sadržaja i forme
 • Integracija znanja kroz kumulativno učenje
 • Kreiranje zadataka
 • Sposobnost demonstriranja tokom procesa učenja
 • Demonstriranje prezentacionih nastavnih veština
 • Svesni i nesvesni procesi u učenju NLP
 • Razdvajanje percepcije i evaluacije procesa grupnog učenja
 • Korišćenje prikrivenih komunikacionih veština orijentisanih na ishod
 • Satir kategorije u edukaciji
 • Skrivene agende na treningu
 • Mogući uzroci skrivene agende
 • Kako postupati sa skrivenim agendama
 • Napadi iz grupe
 • Smernice za postupanje sa toksičnim polaznicima
 • Milton za otvaranje treninga
 • Milton za teške situacije
 • Odgovaranje na konstruktivna pitanja
 • Prekidanje stalnim pitanjima
 • Konkretne metode odgovora
 • Najvažniji elementi prezentacije
 • Dizajniranje prezentacije
 • Reprezentativni sistemi kao osnov uspešne prezentacije i razumevanja treninga
 • Upotreba vizualnih prezentacionih sredstava
 • Prikupljanje povratnih informacija na više nivoa
 • Terms and Conditions
 • Pitanja za okretanje fokusa ka sopstvenom napretku
 • Uslovi za sertifikaciju za trenerski trening
Trainer edukacija se realizuje
u skladu sa kurikulumom
Polaznici koji je završe dobijaju međunarodno priznati sertifikat IN asoscijacije koji daje mogućnost kreiranja sopstvenog puta na kome ćete se ostvariti kao NLP treneri.

18 dana edukacije,
9 modula

Kombinovana Uživo
i Online edukacija

Minimum 130 h
kurikuralne edukacije
+ 15 sati peer to peer
edukacije

Obiman
pisani materijal

Konstantna
podrška trenera

IN sertifikat i
registracija u IN
bazi trenera

18 dana edukacije,
9 modula

Kombinovana Uživo
i Online edukacija

Minimum 130 h
kurikuralne edukacije
+ 15 sati peer to peer
edukacije

Obiman
pisani materijal

Konstantna
podrška trenera

IN sertifikat i
registracija u IN
bazi trenera

VIDEO GALERIJA

Pogledajte utiske o edukaciji od naših polaznika.

NLP Trainer, IN

4 DELA EDUKACIJE

15-23. jul.
17-19. septembar

14– 17. oktobar
05-06. februar 2025.

Trajanje

jul 2024. - februar 2025.

Trener

Tatjana Vojtehovski

NLP Master Trainer, IN
Vaše ulaganje

2500e+PDV

NLP Trainer, IN

Trajanje

jul 2024. - februar 2025.

4 DELA EDUKACIJE

15-23. jul.
17-19. septembar

14– 17. oktobar
05-06. februar 2025.

Trener

Tatjana Vojtehovski

NLP Master Trainer, IN
Vaše ulaganje

2500e+PDV

  *ovo polje je obavezno

  Opcije Plaćanja:

  2200e+PDV, jednokatno plaćanje treninga u celosti2350e+PDV, plaćanje treninga na šest jednake rate2500e+PDV, plaćanje treninga na 12 jednakih rata

  Molimo vas da pre slanja prijave pročitate Uslove korišćenja.