Uslovi Korišćenja

Prijavu možete izvršiti na sajtu Instituta. Mi Vas molimo da pre nego što se prijavite, pažljivo pročitate uslove do kraja.

Nakon vaše prijave poslaćemo Vam predračun/ponudu  sa informacijama o mogućnostima uplate. Mesto na treningu Vam je  obezbeđeno nakon uplate.  Račun dobijate nakon završetka edukacije. U slučajevima plaćanja na rate, račun se dobija nakon poslednje isplaćene rate.

Sve cene su bez PDVa. U cenu ulazi  trening i sav potreban radni materijal (skripte, radni listovi, testovi, sala…), takođe kafa, čaj  pauzama. Troškovi puta, prenoćišta i obroka nisu uračunati u cenu.

Pre početka seminara dobijate pozivnicu sa svim važnim informacijama (satnicom, adresom)

U slučaju da smo prinuđeni  da otkažemo trening iz opravdanih razloga ( bolesti trenera ili nedovoljnog broja polaznika) i više sile, vraćamo vam uplaćenu kotizaciju. Za ovakve situacije polaznici imaju pravo da izaberu prvi sledeći termin treninga, sa već plaćenom kotizacijom.

Ako iz opravdanih razloga promenimo mesto održavanja treninga, ne vraćamo plaćenu kotizaciju.

U slučaju uvođenja covid mera od strane Kriznog štaba Republike Srbije, koje sprečavaju okupljanja u zatvorenom prostoru ili zahtevaju dodatne mere određene kvadrature po polazniku,  polaznici koji su platili za edukaciju uživo ili su počeli plaćanje rata za edukaciju uživo, se prebaciju na online način rada, dok su covid mere na snazi. Nakon prestanka covid mera, vraćamo se na rad uživo.U ovakvim slučajevima nema vraćanja kotizacije polaznicima.

Zadržavamo pravo da isključimo sa seminara polaznike koji ugrožavaju sigurnost drugih polaznika ili smetaju tok seminara, na način koji onemogućava uspešno i nesmetano učenje grupe.  U tom slučaju zadržavamo 30% ukupne cene treninga za naše troškove obračuna i refundiramo isključenom polazniku ostatak od 70%.

U slučaju sprečenosti polaznika da prisustvuje edukaciji nakon plaćene kotizacije  polaznik zadržava pravo da izabere prvi sledeći termin edukacije. U sličaju potpunog odustajanja polaznika, refundiramo 70% ukupne sume, dok Institut zadržava 30/% u svrhu manipulativnih troškova.

Polaznici koji izaberu opciju plaćanja edukacija na rate, obavezni su da se pridržavaju dinamike plaćanja koja im je iskazana na ponudi. Ponuda se izdaje polaznicima na celokupnu sumu za pripadajući trening. Nakon isplaćenih svih rata, polaznici dobijaju račun.

Institut zadržava pravo određivanja posebnih pogodnosti za polaznike odabrane od samog Instituta.

U slučaju da polazik odustane od edukcije koju plaća na rate zbog više sile i opravdanih razloga, vraća mu se 70% od ostatka celokupne sume. 30% od ostatka celokupne sume Institut zadržava u svrhu manipulativnih troškova.

Svako od polaznika snosi punu odgovornost za sebe i sve štete koje napravi za vreme trajanja seminara i izvan okvira seminara.