Šta je
NLP?

NLP je skraćenica od neurolingvističko programiranje.
To je sistemska studija komunikacijskih modela i alata koja se
bavi sa načinom na koji funkcioniše naš nervni sistem i naša čula.
Možda vam se sada rađa pitanje: a zašto bi to bilo važno znati?

Sve što čujemo, vidimo i osećamo mi obrađujemo u misaonim procesima. Tome pridajemo određeno značenje u komunikaciji sa sobom, a zatim svojim ponašanjem i komuniciramo ka spoljnom svetu.

U krajnjem ishodu to utiče na rezultate koje dobijemo. Sistem misaonih procesa i doživljaja NLP struktuira u modele i tehnike za efikasnu promenu svega što nas ograničava u napretku: misli, ponašanja i uverenja.

Mi sebe svakako „programiramo“ tokom života na određene rezultate koje postižemo, sa kojima smo zadovoljni ili nezadovoljni. Međutim, to radimo na nesvesnom nivou. Kao što nesvesno stvaramo programe za sebe, tako nesvesno prepisujemo i usvajamo programe drugih ljudi kao svoje, najčešće onih koji su uticali na naš život na razne načine ili to čine još uvek.

NLP nam omogućava da postanemo svesni kako to radimo i da to „kako“ svesno koristimo sa ciljem postizanja željenog rezultata u bilo kojoj životnoj oblasti.

Šta je NLP?

Kako je nastao NLP

Zašto neki ljudi sa lakoćom postižu velike uspehe, dok drugi uprkos velikom trudu ne mogu da urade ni pola onog što su zamislili? Šta je ustvari razlika između uspešnih i neuspešnih ljudi?

Traganje za ovim odgovorima dovelo je do nastanka NLP-a, 70- tih godina prošlog veka u Americi. Richard Bandler i Gregory Bateson priključili su se jednom eksperimentalnom procesu koji je imao za cilj da otkrije kako uspešni ljudi postižu svoje rezultate, da njihov put do uspeha modeluju i da ponovo primene te modele. U tu svrhu počeli su sa detaljnom analizom najuspešnijih psihoterapeuta.

Nakon prvih uspeha sa primenom, nastavili su sa oblikovanjem modela za različite branše: edukatore, lidere, prodavce, javne govornike, sportiste. Kao rezultat ovog pionirskog poduhvata dobili smo modelovani sistem alata i tehnika u cilju postizanja uspeha – NLP.

Njihovo otkriće ih je dovelo do zaključka da se izvrsnost može ekstrahovati i da je ključ za uspeh u bilo kojoj oblasti univerzalan.

Najbolji načini za vrhunske promene i rezultate sublimirani su i sistematizovani u alate i tehnike za postizanje izvrsnosti.